Công Nghệ

Cách xem bản đồ Covid-19 Bạc Liêu vùng xanh vùng đỏ mới nhất

Bản đồ Covid giúp người dân biết được khu vực mình sinh sống thuộc vùng nguy cơ cao về Covid-19 hay không. Trong bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách xem bản đồ Covid-19 Bạc Liêu vùng xanh vùng đỏ mới nhất.

Cách xem bản đồ Covid-19 Bạc Liêu vùng xanh vùng đỏ mới nhất

Cách xem bản đồ Covid-19 Bạc Liêu vùng xanh vùng đỏ mới nhất

I. Vùng xanh, vùng đỏ Covid-19 là gì? Lợi ích

 • Vùng xanh: Là các vùng an toàn, không có dịch.
 • Vùng vàng: Là vùng nguy cơ, vùng có khả năng lây nhiễm Covid-19 lớn. Gồm các nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ quan, đơn vị, chợ, siêu thị, bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh…
 • Vùng da cam: Là vùng nguy cơ cao.
 • Vùng đỏ: Là khu vực nguy cơ rất cao. Ví dụ như khu vực phong tỏa hoặc khu cách ly.

Lợi ích:

 • Xem được khu vực nào là vùng xanh (an toàn), vùng đỏ (nguy cơ cao) dịch Covid-19.
 • Chủ động nắm bắt tình hình dịch bệnh các khu vực.
 • Có kế hoạch di chuyển hợp lý, tránh đi vào vùng có nguy cơ cao Covid-19.
 • Chủ động khai báo y tế khi đi ra đường, khi đã đến các khu vực khác.

II. Hướng dẫn xem bản đồ Covid-19 Bạc Liêu vùng xanh vùng đỏ
1. Hướng dẫn nhanh

 • Truy cập link nguyco.antoancovid.vn
 • Kéo xuống mục Danh sách các tỉnh có nguy cơ từ cao đến thấp và chọn …nhấn để xem thêm.
 • Bấm chọn Bạc Liêu để xem vùng xanh, xùng đỏ các vùng trong tỉnh.
 • Bấm chọn vùng màu trên bàn đồ cấp Huyện để xem thông tin chi tiết các xã trong huyện.
 • Bấm chọn vùng cấp Xã trên bản đồ để xem chi tiết hơn tới các xã.
 • Bấm chọn vùng cấp thôn trên bản đồ để xem chi tiết hơn tới các thôn.

2. Hướng dẫn chi tiết

Bước 1: Truy cập link nguyco.antoancovid.vn

Bước 2: Kéo xuống mục Danh sách các tỉnh có nguy cơ từ cao đến thấp và chọn …nhấn để xem thêm.

Kéo xuống mục Danh sách các tỉnh có nguy cơ từ cao đến thấp và chọn ...nhấn để xem thêm

Kéo xuống mục Danh sách các tỉnh có nguy cơ từ cao đến thấp và chọn …nhấn để xem thêm

Bước 3: Bấm chọn Bạc Liêu để xem vùng xanh, xùng đỏ các vùng trong tỉnh.

Bấm chọn Bạc Liêu để xem vùng xanh, xùng đỏ các vùng trong tỉnh

Bấm chọn Bạc Liêu để xem vùng xanh, xùng đỏ các vùng trong tỉnh

Bước 4: Bấm chọn vùng màu trên bàn đồ cấp Huyện để xem thông tin chi tiết các xã trong huyện.

Bấm chọn vùng màu trên bàn đồ cấp Huyện để xem thông tin chi tiết các xã trong huyện

Bấm chọn vùng màu trên bàn đồ cấp Huyện để xem thông tin chi tiết các xã trong huyện

Bước 5: Bấm chọn vùng cấp Xã trên bản đồ để xem chi tiết hơn tới các xã.

Bấm chọn vùng cấp Xã trên bản đồ để xem chi tiết hơn tới các xã

Bấm chọn vùng cấp Xã trên bản đồ để xem chi tiết hơn tới các xã

Bước 6: Bấm chọn vùng cấp thôn trên bản đồ để xem chi tiết hơn tới các thôn.

Bấm chọn vùng cấp thôn trên bản đồ để xem chi tiết hơn tới các thôn.

Bấm chọn vùng cấp thôn trên bản đồ để xem chi tiết hơn tới các thôn.

Bài viết trên đây là cách xem bản đồ Covid-19 Bạc Liêu vùng xanh vùng đỏ mới nhất để thưởng xuyên cập nhật các thông tin về tình hình dịch Covid-19 tại Bạc Liêu. Chúc bạn thành công!

Related Articles

Back to top button